top of page

11 mars 2024

COGIG OCH NKT I SAMARBETE FÖR ATT ÖKA JÄMSTÄLLDHETEN PÅ LEDANDE ROLLER INOM TEKNIK

FEMALE LEADER ENGINEER

NKT har valt att bli partnerföretag till talangprogrammet Female Leader Engineer som drivs av rekryteringsföretaget CoGig i syfte att få fler kvinnor och icke-binära på ledande positioner på teknikföretag. Den problematiska situationen med för få kvinnor inom teknik behöver ändras. Problemets kärna är utmaningarna att dels hitta, dels attrahera kvinnor och där kan CoGig bidra via sitt nätverk av kvinnliga ingenjörer samt talangprogram och rekryteringstjänster.

Female Leader Engineer är ett talangprogram för ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning, med främsta syfte att inspirera fler kvinnor och icke-binära att arbeta med teknik i ledande roller. Programmet är en unik mötesplats för svenskt näringsliv och ingenjörsstudenter med ledarpotential. Via ett digert program med bland annat exklusiva besök hos partnerföretagen får de 25 utvalda deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet och utmaningar samt möjlighet att upptäcka vilka typer av roller de kan inta i framtiden.
"Vi strävar efter att främja en organisation där människor från olika bakgrunder ges lika möjligheter baserat på förtjänst och kan prestera på sin bästa nivå oavsett kön, tro, sexuell läggning, social klass, nationalitet, ålder, etnicitet, fysisk förmåga eller andra personliga egenskaper eller attribut. Vi tror att mångfald i utbildningsbakgrund, personligheter och perspektiv kommer att bidra till vår organisations förmåga." - Denis Schuler, Executive Vice President Accessories business line på NKT

NKT ansluter sig till programmet med de redan befintliga partnerföretagen AFRY, Ericsson, Fortum, Kone, Sandvik, Scania, Skanska, Sodexo och Stora Enso. Företagen representerar en bredd men har gemensamt att de alla lyfter fram vikten av jämställdhet.

”Vi är så glada att ha med NKT I Female Leader Engineer. De utgör ett utmärkt och välkommet tillskott till programmet och jag ser fram emot att tillsammans öka jämställdheten på ledande positioner”, säger Lena Larsson, VD på CoGig.

Nästa omgång av programmet körs hösten 2024 och avslutas med en gala i november då en av deltagarna koras till årets Female Leader Engineer. Den deltagaren som får utmärkelsen erbjuds ett personligt utvecklingsprogram via Anna Landegren och Nya Ledarskapet.

FÖR MER INFORMATION Emma Fredriksson Programansvarig, CoGig 073-944 81 73 Emma.fredriksson@cogig.se
Ellinor Dahlvid HR Director Accessories Business line, NKT 076-644 68 62 Ellinor.dahlvid@nkt.com
Mer om programmet Female Leader Engineer: www.femaleleaderengineer.se

OM COGIG CoGig arbetar sedan 2013 med visionen om en jämställd fördelning av makten i näringslivet. Som People Partner inom employer branding och rekrytering arbetar CoGig med tre årliga talangprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter, nätverksbaserad rekrytering och utveckling inom employer branding via event och workshops. Vi är stolta över att samarbeta med flera av de mest inflytelserika företagen i Sverige för att omvandla vår vision till verklighet.

OM NKT
På NKT, är vi alla Connectors. Genom framgångsrikt samarbete utvecklar vi världsledande teknik som möjliggör övergången till förnybar energi – och vi bygger starka relationer och samarbete för att utvecklas som individer. NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi. NKT designar, tillverkar och installerar låg-, medel- och högspänningslösningar som möjliggör hållbar energiöverföring. NKT har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 5000 personer. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och omsatte 2,6 miljarder EUR 2023. NKT – We connect a greener world. www.NKT.com.


bottom of page