top of page
CoGig, rekrytering av kvinnliga ingenjörer

OM OSS

VÅR STORY

CoGig är inget vanligt rekryteringsföretag.

För det första har vi en vision som är vår ledstjärna i det dagliga arbetet. Vår vision är anledningen till att CoGig bildades 2013 och fortfarande finns dag – vi vill att makten i näringslivet ska vara jämställd. Enklare sagt än gjort, men vi tar varje dag steg närmare visionen, i samarbete med företag som tycker likadant.

För det andra fokuserar vi på ingenjörer. Punkt. Vårt nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörer växer stadigt.

För det tredje utgår vi från partnerskap med nära samarbete och erbjuder unika tillvägagångssätt för att matcha rätt kandidat med rätt företag och på så sätt nå visionen. Vi arbetar både kort- och långsiktigt med å ena sidan beprövade kvalitativa rekryteringsprocesser, å andra sidan med unika skräddarsydda koncept såsom våra tre årliga utvecklingsprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter samt event och workshops.

Det började med våra fyra grundare, alla kvinnliga ingenjörer som 2013 lade grunden till CoGig med det första talangprogrammet för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning. Fokus var på ingenjörer med ledarpotential. Så småningom adderades ytterligare två talangprogram, med inriktning mot roller inom IT/tech respektive mer specialiserade teknikroller. Ett nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörer tog form och fortsätter stadigt att växa. Partnerföretagen i programmen såg värdet i vårt nätverk och började efterfråga rekryteringshjälp. Fler tjänster utvecklades kopplade till employer branding och rekrytering, allt utifrån visionen om ett jämställt näringsliv och utifrån värderingarna energi, utvecklande och genuint. Som People Partner arbetar vi nära våra kunder och gör vårt bästa för att sätta oss in i deras behov och utmaningar för att på olika sätt kunna bidra till att mål och vision nås.

We are people partners. We are the new way to find great minds.

Är du nyfiken på våra tjänster?

bottom of page