top of page
CoGigs kvinnliga affärsnätverk med ingenjörer

COGIG 

AFFÄRSNÄTVERKET

Nätverk är en av de viktigaste ingredienserna när det gäller en framgångsrik karriär. Affärsnätverk har traditionellt skapats och använts mest av män och det är något som CoGig vill ändra på. Vårt affärsnätverk började formas redan 2013 i samband med vårt första talangprogram och har fortsatt växa med alla program som följde och i andra sammanhang då vi har träffat talangfulla kvinnliga och icke-binära ingenjörer. 

affärsnätverk med kvinnliga och icke-binära ingenjörer
Genom åren har CoGig byggt upp ett stort affärsnätverk med kvinnliga och icke-binära ingenjörer. Vad kan vårt nätverk göra för dig som företag?
NÄTVERK MED KVINNLIGA OCH ICKE-BINÄRA INGENJÖRER
kvinnliga ingenjörsstudenter som minglar på företagsevent
FÖR MEDLEMMAR
Du som är alumn via våra talangprogram eller kommer i kontakt med CoGig i samband med en rekryteringsprocess kan bli medlem i vårt affärsnätverk
FÖR MEDLEMMAR
bottom of page