top of page
cogig_main_edited.jpg

VÅRT ERBJUDANDE

PEOPLE PARTNERSHIP

CoGig är inget vanligt rekryteringsföretag.
 

För det första har vi en vision som är vår ledstjärna i det dagliga arbetet. Vår vision är anledningen till att CoGig bildades 2013 och fortfarande finns dag – vi vill att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Enklare sagt än gjort, men vi tar varje dag steg närmare visionen, i samarbete med företag som tycker likadant.

 

För det andra fokuserar vi på ingenjörer. Punkt. Vårt nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörer växer stadigt.


För det tredje utgår vi från partnerskap med nära samarbete och erbjuder unika tillvägagångssätt för att matcha rätt kandidat med rätt företag och på så sätt nå visionen. Vi arbetar både kort- och långsiktigt med å ena sidan beprövade kvalitativa rekryteringsprocesser, å andra sidan med unika skräddarsydda koncept såsom våra tre årliga talangprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter samt kundevent och workshops. 

 

Vill du rekrytera, ta nästa steg inom employer branding eller bli partnerföretag i våra talangprogram?
Som din People Partner gör vi vårt bästa för att sätta oss in i dina behov och utmaningar för att på olika sätt kunna bidra till att du når era mål och er vision. Vi har färdiga och beprövade koncept för att hjälpa till att attrahera och behålla talangfulla ingenjörer. Vi skräddarsyr gärna nya koncept om så önskas.

The new way to find great minds.

kvinnliga ingenjörstudenter som deltar i en workshop med företag
TRE ÅRLIGA TALANGPROGRAM
Employer branding och
rekrytering för partnerföretag

TRE ÅRLIGA TALANGPROGRAM

CoGigs kvinnliga nätverk på weekend event som sitter och lyssnar på en föreläsning
Vad vårt nätverk betyder för dig som företag

NÄTVERK MED KVINNLIGA OCH ICKE-BINÄRA INGENJÖRER

employer braning workshop 1
EMPLOYER BRANDING WORKSHOPS
Vi kallar det Sounding Board. 
Vill du ta nästa steg inom employer branding?

EMPLOYER BRANDING WORKSHOPS

nätverksbaserad rekrytering med CoGig med fokus på kvinnliga ingenjörer
NÄTVERKBASERAD REKRYTERING
Vill du rekrytera ingenjörer?

NÄTVERKSBASERAD REKRYTERING

bottom of page