top of page
47ea7899-9249-4751-9196-e54bdcc2176a.png

INSIKTER

VAKANSER KOSTAR

VAKANSER ÄR DYRT

Att inte hitta de medarbetare som företaget behöver är dyrt.

 

Företaget kan förlora intäkter på grund av missade affärer, medarbetare som måste göra mer med mindre resurser, kostnader för misstag när medarbetarna har för mycket att göra etc.

 

Beräkningar visar att en vakant tjänst kan kosta upp mot 6 000 kr per dag och för seniora nyckelroller kan kostnaden vara betydligt högre än så.

Ofta skjuter företag på rekryteringar och sätter i gång processen i ett läge då det plötsligt har blivit bråttom. Det är bättre att vara ute i god tid då det är möjligt, för att undvika vakanser.  

Se också till att hålla rekryteringsprocessen kort så att du snabbast möjligt får en ny person på plats samt minimerar risken att tappa kandidater på vägen.

Källor: Morgan McKinley, Officevibe, CoGigs egna undersökningar

Vill du veta mer om hur vi rekryterar kvinnliga och icke-binära ingenjörer?

Med en väl beprövad rekryteringsprocess säkerställer vi att du får de bästa tänkbara tillgängliga kandidaterna som kommer att trivas och stanna kvar. Vi söker i vårt eget nätverk, på LinkedIn, via ansökningar och tips.

Vill du skapa en bredare pipeline med kvinnliga och icke-binära kandidater på lite längre sikt?

Då kan CONNECT vara något för dig. Ett skräddarsytt event bara för ert företag då vi handplockar ett antal kandidater med den profil du önskar och ni får träffa dem i ett informellt sammanhang.

bottom of page