top of page

INSIKTER

VIKTIGA FAKTA OM REKRYTERING

HÅLL REKRYTERINGSPROCESSEN KORT

Att hålla rekryteringsprocessen kort har många fördelar, både för ditt företag och för kandidaterna. Oavsett om du själv hanterar processen eller anlitar ett rekryteringsföretag.

DE BÄSTA KANDIDATERNA ÄR TILLGÄNGLIGA I 10 DAGAR

De är attraktiva för många arbetsgivare och är sannolikt i flera olika rekryteringsprocesser samtidigt och behöver inte vänta in just ditt företag. Se till att vara snabb och löpande återkoppla till kandidaten för att hålla engagemanget uppe. Visa att du är intresserad. 

MAX EN MÅNAD

81% av kandidaterna förväntar sig en rekryteringsprocess som är kortare än en månad. Endast 40% av företagen anger att det är en tidslinje som de kan hålla. När du sätter i gång en rekryteringsprocess, oavsett om du sköter den själv eller anlitar ett proffs, är det viktigt att du redan från start avsätter tid för intervjuer. Det är ofta där som tidsplanen spricker, annat kommer emellan och rekryteringen får stryka på foten. 

UTDRAGEN PROCESS = TAPPADE KANDIDATER

6 av 10 kandidater säger nej pga utdragen rekryteringsprocess. En seg process med knapphändig återkoppling och lång väntan mellan kontakterna gör ingen glad. Många på ett företag agerar snabbt och professionellt i sitt vardagliga arbete, men när det kommer till rekrytering (som ju inte är de flestas huvuduppgift) ser det ofta annorlunda ut. Det är svårt att prioritera rekryteringen ovanpå alla andra vanliga uppgifter och det hela drar ut på tiden. Antingen sätter du en ordentlig tidplan och håller den, eller så anlitar du ett rekryteringsföretag.

PROCESSEN SPEGLAR FÖRETAGET I STORT

9 av 10 kandidater säger att en positiv eller negativ upplevelse av rekryteringsprocessen kan få dem att ändra sig om rollen eller företaget. Den första personliga bilden av ditt företag får kandidaten i rekryteringsprocessen. Säkerställ att rekryteringsprocessen ger den bild av företaget som du önskar och överensstämmer med företaget för övrigt. En långdragen process kan ge intryck av ett långsamt och byråkratiskt företag. En process där förutsättningarna ändras med nya rollbeskrivningar etc kan få företaget att upplevas ostrukturerat med chefer som inte agerar genomtänkt. 

Källor: Morgan McKinley, Officevibe, CoGigs egna undersökningar

Vill du veta mer om hur vi rekryterar kvinnliga och icke-binära ingenjörer?

Med en väl beprövad rekryteringsprocess säkerställer vi att du får de bästa tänkbara tillgängliga kandidaterna som kommer att trivas och stanna kvar. Vi söker i vårt eget nätverk, på LinkedIn, via ansökningar och tips.

Vill du skapa en bredare pipeline med kvinnliga och icke-binära kandidater på lite längre sikt?

Då kan CONNECT vara något för dig. Ett skräddarsytt event bara för ert företag då vi handplockar ett antal kandidater med den profil du önskar och ni får träffa dem i ett informellt sammanhang.

bottom of page