top of page
CoGigs insikter om potential. Ingenjörer som rekryteras på sin potential

INSIKTER

POTENTIAL

DET ÄR VART MÄNNISKOR ÄR PÅ VÄG, INTE VAR DE VARIT, SOM ÄR VIKTIGAST

Tech-transformationen och AI påverkar alla företag och framtidens jobb. Vissa beräkningar visar att inom 20 år kommer digital teknik att ersätta 2,5 miljoner jobb i Sverige. 65% av de jobb som generation Z kommer att utföra är ännu inte uppfunna. Spännande framtid. Men vad betyder det i rekryteringssammanhang?

Det betyder att vi inte kan fortsätta att rekrytera baserat på enbart tidigare erfarenhet och kunskap utan vi måste bli bättre på att rekrytera på potential.

VAD INNEBÄR ATT REKRYTERA PÅ POTENTIAL?

Att se förbi det självklara såsom hårda kompetenser via utbildning, arbetserfarenhet och annan cv-historik och i stället titta efter förmågor som kan utvecklas. Överväg istället "learning quotability" - förmågan att lära sig nytt och utvecklas.

 

VARFÖR ÄR DET BRA ATT REKRYTERA PÅ POTENTIAL?

Enligt CoGigs undersökning vill 7 av 10 personer att 40-60% av det nya jobbet ska vara nytt och utmanande. Personer som rekryteras på potential kommer sannolikt att trivas bättre och stanna längre.

Genom att rekrytera på potential kan du finna ännu oupptäckta talanger som stärker ditt företags konkurrenskraft.

DEFINITION POTENTIAL
Med potential menar vi en person som har förutsättningar att löpande utveckla sig själv till något mer och har förutsättningar att skapa långsiktigt värde inom organisationen.​

KVINNOR OCH MÄN
Det finns flera studier som visar att kvinnor i större utsträckning rekryteras på sin faktiska erfarenhet medan män rekryteras på sin potential. Enkelt sagt, har du lett ett projekt tidigare (erfarenhet) eller har du förmågan att leda ett projekt (potential)?

Som kvinna ställer det högre krav på dig att du tydligare lyfter fram din potential, dina förmågor och dina erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vidare innebär det också att du som kvinna behöver känna till din egen potential och underbygga den med tidigare erfarenheter och resultat.

 

POTENTIAL VS PRESTATION
Det är viktigt komma ihåg att även om potential och prestation ofta överlappar varandra, är bra prestation och hög potential inte samma sak. En person kan prestera bra i sin roll och till och med uppnå toppresultat utan att nödvändigtvis vara en person med hög potential.

Vissa personer med hög potential presterar kanske på en medelmåttig nivå. Inte pga bristande förmåga, utan snarare på understimulering. De utmärker sig när de får intressanta och komplexa uppgifter som tvingar dem att tänka utanför ramarna. Enkelt, rutinmässigt arbete för länge är ofta frustrerande och leder till motivationsproblem som döljer deras verkliga natur. Förbise inte dessa personer. De kanske överraskar dig med vad de kan åstadkomma om de bara får rätt uppgifter.

Det gäller att verksamheten får stöd i form av verktyg så att arbetet med att identifiera, bedöma och utveckla potential underlättas
citattecken
citattecken

KLOKA ORD OM POTENTIAL FRÅN COGIGS RUNDABORDSSAMTAL
 
Anna Källman
Employer Branding Specialist,Skanska

Vill du veta mer om hur vi rekryterar på potential?

Det handlar inte bara om magkänslan. Med en väl beprövad rekryteringsprocess säkerställer vi att du får de bästa tänkbara tillgängliga kandidaterna som kommer att trivas och stanna kvar. Vi söker i vårt eget nätverk, på LinkedIn, via ansökningar och tips. 

bottom of page