top of page
CoGig, the new way to find great minds. Ett rekryteringsföretags som fokuserar på rekrytering av ingenjörskvinnor och som har tre talangprogram för kvinnliga ingenjörer

THE NEW WAY TO FIND GREAT MINDS

Som People Partner hjälper vi dig med employer branding och nätverksbaserad rekrytering med fokus på ingenjörer

VÅR VISION

CoGig arbetar sedan 2013 med visionen om en jämställd fördelning av makten i näringslivet. Som People Partner inom employer branding och rekrytering arbetar CoGig med tre årliga talangprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter, nätverksbaserad rekrytering och utveckling inom employer branding via event och workshops. Vi är stolta över att samarbeta med flera av de mest inflytelserika företagen i Sverige för att omvandla vår vision till verklighet.

EN JÄMSTÄLLD FÖRDELNING AV MAKTEN I NÄRINGSLIVET

VÅRA SENASTE NYHETER

8 MARS - OCH RESTEN AV ÅRET

Vår vision och ledstjärna i vårt arbete är en jämställd maktbalans inom näringslivet. Den 8 mars är inget undantag för oss; tvärtom, det är en påminnelse om att jämställdhet inte bara är en angelägenhet för några specifika dagar om året. Under mer än ett decennium har vi tillsammans med våra partners arbetat kontinuerligt för att göra verklig skillnad och främja jämställdheten inom näringslivet.

VÅRT ERBJUDANDE

Som er People Partner gör vi vårt bästa för att sätta oss in i era behov och utmaningar för att på olika sätt kunna bidra till att ni når era mål och er vision. Vi har beprövade koncept för att hjälpa er att attrahera och behålla talangfulla ingenjörer, och kan också skräddarsy nya.

TRE ÅRLIGA TALANGPROGRAM

För studenter som vill

kickstarta sin karriär

EMPLOYER BRANDING WORKSHOPS

Vi kallar det Sounding Board. 

För företag som vill ta nästa steg inom employer branding

NÄTVERK MED KVINNLIGA OCH ICKE-BINÄRA INGENJÖRER

För dig som är medlem

i vårt affärsnätverk

NÄTVERKSBASERAD REKRYTERING

Vill du rekrytera ingenjörer?

Är du ingenjör och

söker jobb?

REKRYTERING

Vi arbetar med olika infallsvinklar för att kunna matcha rätt kandidat med rätt tjänst och företag. Utöver en mer traditionell rekryteringsprocess till en specifik tjänst erbjuder vi exempelvis också kundanpassade event. 

The new way to find great minds.

kvinnlig ingenjör med glasögon

NÄTVERKSBASERAD REKRYTERING

Med en väl beprövad rekryteringsprocess säkerställer vi att du får de bästa tänkbara tillgängliga kandidaterna. Vi söker i vårt eget nätverk, på LinkedIn, via ansökningar och tips.

CONNECT

Genom vårt eventkoncept Connect skapar ni relationer med önskade profiler för framtida rekryteringar och positionerar er som en attraktiv arbetsgivare.

UNLOCK

Genom vårt matchningskoncept Unlock kan ni komma i kontakt med kvinnliga och icke-binära ingenjörer som är öppna för ny tjänst och som CoGig bedömer passar era behov.

CoGig är en dörröppnare för oss - de hjälper oss att komma i kontakt med och rekrytera personer som vi annars inte hade hittat.
citattecken
citattecken
Marie Hellströmer
Talent Manager, Kone Scandinavia

INSIKTER

JÄMSTÄLLDHET

Vid rekrytering är det viktigt att bedöma kvinnor och män på samma sätt. Ofta anställs dock kvinnor på kompetens och män på potential.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Har du anställt en kvinna till ett team med män och tycker att mångfaldsfrågan är klar? Det finns betydligt mer att tänka på.

POTENTIAL

Traditionellt rekryteras på kompetens snarare än på potential. Men det är ju inte möjligt att kunna allt innan man ens börjat.

HUR REKRYTERAR MAN KVINNOR?

När du rekryterar kvinnor är det viktigt att till exempel tänka på att hålla kravlistan med hårda kompetenser kort och komma ihåg de mjuka.

VAKANSER KOSTAR

Att inte hitta de medarbetare som företaget behöver kan bli dyrt. 

Vakanta tjänster kan innebära förlorade intäkter.

VIKTIGA FAKTA OM REKRYTERING

Rekryteringsprocesser

kan dra ut på tiden,

vilket ökar risken för att tappa framförallt eftertraktade kandidater. 

Det som utmärker framförallt är att CoGig har ett väldigt bra arbetssätt genom hela processen. Från förberedelse och uppstart till att slutlig kandidat är ombord hos oss, där det sker en fortlöpande dialog och uppföljning som ger oss en bra kontroll över pågående rekrytering. En annan sak som utmärker är CoGigs stora nätverk som hjälper oss att hitta bra kandidater.
citattecken
citattecken
Per Mellberg
GFS Operations Leader Sweden, Schneider Electric
bottom of page