top of page
connect_banner.jpg

INSIKTER

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

MYCKET ATT VINNA

Mångfald och inkludering är prioriterade områden för många företag. Att bygga team från olika bakgrunder förbättrar inte bara medarbetarupplevelsen, utan enligt studier förbättras också produktiviteten och beslutsprocessen. Det finns således mycket att vinna på att lyckas med detta.

ÄR MÅNGFALD LÖNSAMT FÖR FÖRETAGEN? 

Företag som arbetar med mångfaldsrekrytering ökar sina intäkter, enligt en rapport av McKinsey 2020.

Resultaten visar bland annat att de organisationer som hade ledningsgrupper med jämn balans mellan könen hade 25 procents större sannolikhet att ha en lönsamhet över genomsnittet än de företag som hade ojämn könsbalans.

Rapporten visar dessutom att företag med mer än 30 procent kvinnliga chefer var mer benägna att överträffa företag där denna andel varierade från 10 till 30 procent. I sin tur var dessa företag mer benägna att prestera bättre än dem med ännu färre kvinnliga chefer eller ingen alls.

VIKTIGT FÖR YNGRE VID VAL AV ARBETSPLATS 

83 procent av de arbetssökande i Generation Z ser företagets arbete för mångfald och inkludering som en viktig faktor vid av val av arbetsgivare. (Generation Z är de som är födda mellan 1996 och 2012.)

MÅNGFALD OCH INKLUDERING PÅVERKAR 

Vi ser positiva effekter på innovation, beslutsfattande, affärsprestanda och lagarbete. Områden som organisationer behöver prioritera för att fortsätta växa. 

 

På en arbetsplats där alla oavsett bakgrund, kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning får plats, ökar sannolikheten att medarbetarna trivs. Engagerade och välmående medarbetare stannar längre i

din organisation och producerar även bättre.

INKLUDERING - HUR GÖR MAN? 

Mångfald och Inkludering / Diversity and Inclusion – två ord som verkar hänga ihop som ler och långhalm. Men är det egentligen så verkligheten ser ut? Nja, många gånger verkar man nöjd med att ha fått till en hyfsat mångfaldig arbetsplats, men missar den inkluderande delen. Det räcker inte med en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om vi inte också tar vara på medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att kunna göra det behöver vi jobba med inkludering.

Det räcker till exempel inte att anställa endast en kvinna till ett team med män. Mångfaldsfrågan är inte löst och sannolikheten för att den ensamma kvinnan tröttnar och slutar är stor. Rekrytera gärna två, tre kvinnor samtidigt så ökar chansen för att både kvinnorna själva och teamet som helhet drar nytta av mixen.


KLOKA ORD OM MÅNGFALD & INKLUDERING FRÅN COGIGS RUNDABORDSSAMTAL
 
På Holmen arbetar vi mycket med att skapa en stark företagskultur, med stort fokus på HUR:et och inkluderande beteenden. Vi försöker gå på djupet och tar inte gamla sanningar för givna. 
citattecken
citattecken
Towa Hassel
Employer Branding specialist, Holmen

Vill du ta nästa steg inom employer branding?

Genom två faciliterade workshops får ni möjlighet att fullt ut fokusera på att skapa energi och ta del av nya insikter som ett led i att planera ert strategiska arbete med inkludering och mångfald. 

bottom of page