top of page
A013_03191454_C001.00_59_32_18.Still079.png

INSIKTER

HUR REKRYTERAR MAN KVINNOR?

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA REKRYTERA - FRAMFÖRALLT KVINNOR

ERBJUD "STRETCH" I NYA ROLLEN
Enligt CoGigs egen undersökning vill en klar majoritet, nästan 7 av 10 personer, att 40-60% av det nya jobbet de blir rekryterade till ska vara nytt och utmanande. Tänk själv om du skulle byta jobb, inte skulle du vilja gå till precis samma jobb som du har idag? Oftast byter man jobb för att man vill göra något annat, lära sig något nytt. 

De kvinnor vi frågade tror sig inte ha fått ett jobb de sökt eftersom de framförallt saknade erfarenhet av exakt samma arbete (hela 40% svarade det) samt att deras potential inte värderades tillräckligt (16% svarade det). Rekryteraren har alltså inte haft förmågan att se en ny profil på kandidater utan bara gått på hårda kompetenser, hårda värden.

Vikten i rekryteringen ligger tyvärr sällan på "potential fit", dvs hur pass stor chansen är att kandidaten tillämpar kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av tjänsten idag men också i framtiden. 

HÅLL KRAVLISTAN KORT
Håll listan med hårda kompetenser kort, såsom arbetslivserfarenhet och utbildning, för att få fler (framförallt kvinnor) att söka. Många kvinnor vill kunna bocka av alla krav i annonsen innan de ens överväger att söka. Kom ihåg de mjuka kompetenserna, såsom kommunikationsförmåga, social kompetens och arbetssätt liksom värderingar och drivkrafter.

RERYTERA PÅ POTENTIAL
Tänk i termer av potential, dvs se kandidatens personlighet, driv och inställning och bedöm därifrån potentialen att lära sig resten och utvecklas på plats.

Vill du veta mer om hur vi rekryterar kvinnor och icke-binära ingenjörer?

Med en väl beprövad rekryteringsprocess säkerställer vi att du får de bästa tänkbara tillgängliga kandidaterna som kommer att trivas och stanna kvar. Vi söker i vårt eget nätverk, på LinkedIn, via ansökningar och tips.

Vill du skapa en bredare pipeline med kvinnliga och icke-binära kandidater på lite längre sikt?

Då kan vårt eventkoncept CONNECT vara något för dig. Ett skräddarsytt event bara för ert företag då vi handplockar ett antal kandidater med den profil du önskar och ni får träffa dem i ett informellt sammanhang.

bottom of page