top of page
rekrytering_banner.jpg

INSIKTER

JÄMSTÄLLDHET

DET HANDLAR OM KVINNOR OCH MÄN

Jämställdhet avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Med jämlikhet avses att du ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem du är. Mångfald är ett samlingsbegrepp för olika identitetsgrunder. Det kan handla om bakgrund, erfarenheter, intressen, kön, utbildning och liknande. Jämlikhet, jämställdhet och genus är således del av mångfaldsbegreppet. 

ALL POTENTIAL

6-åriga Emma har potentialen att bota cancer, bli chef och president. Men på grund av strukturer och normer skapas hinder på vägen. 

Oavsett om man är kvinna eller man kan vi på ett mer neutralt sätt belysa skillnaderna på genus genom att se till ett barns förutsättningar:

Dels kan vi konstatera orättvisan, dels den katastrofala förlusten av kompetens när vi inte släpper fram potentialen hos den ena halvan av befolkningen.

 

KVINNORS OCH MÄNS MÖJLIGHETER TILL KARRIÄR

Kvinnors och mäns möjligheter att göra karriär ser ofta olika ut. Att kvinnor skolas in att utveckla sakkompetens och ledarskap på operativ nivå, medan de manliga kollegerna får lära sig eller växa in i strategiska uppdrag visar en rapport framtagen av SACO.

 

Detta skapar olika förutsättningar för kvinnor och män att ta nästa kliv. För att ta ledarroller saknar kvinnor ofta efterfrågad strategisk erfarenhet och slår i glastaket, vilket påverkar friheten att leda sin egen karriär, sin löneutveckling och sin utvecklingskurva.

 

CoGig arbetar för att förändra den situationen och nå visionen om att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Vi gör det bland annat genom vårt växande nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörer och genom att arbeta med många stora och inflytelserika företag som tycker likadant.

EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken har sex delmål, ett av dessa mål handlar om ekonomisk jämställdhet.

GÖR VÅRT QUIZ

Vårt mini-quiz på fem frågor handlar om ekonomisk jämställdhet, kopplat till bland annat inkomst, föräldraledighet och pension. Testa hur mycket du vet!

Vill du ta nästa steg inom employer branding?

Genom två faciliterade workshops får ni möjlighet att fullt ut fokusera på att skapa energi och ta del av nya insikter som ett led i att planera ert strategiska arbete med jämställdhet, inkludering och mångfald. 

bottom of page