top of page

23 nov. 2023

COGIG OCH WOMENGINEER TILLSAMMANS MOT EN MER JÄMSTÄLLD MAKTBALANS

COGIG

CoGig och Womengineer samarbetar för att främja jämställdhet och mångfald inom ingenjörsutbildningar och näringslivet. Vårt gemensamma mål är att inspirera och stödja kvinnor och icke-binära personer genom hela deras resa mot att bli och sedan jobba som ingenjörer, från tonåringar som överväger att söka en ingenjörsutbildning till yrkesverksamma ingenjörer.  
 
Vi är ett rekryteringsföretag som arrangerar de tre talangprogrammen Female Leader Engineer, Female Tech Engineer och Female Technical Engineer, med syftet att stödja kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter som redan är på väg mot en lovande karriär inom teknikvärlden. Vårt uppdrag är att maximera deltagarnas potential samtidigt som vårt mål är att ge dessa studenter de verktyg och nätverk de behöver för att lyckas i en bransch som historiskt sett har varit dominerad av män.  
 
Womengineer fokuserar på att få fler kvinnor och icke-binära att bli ingenjörer genom att introducera tonåringar till de möjligheter som finns för ingenjörer. Stiftelsens uppdrag är att väcka intresse och entusiasm för teknik och ingenjörsyrket bland unga kvinnor och icke-binära personer. Genom utbildningsprogram och inspirerande initiativ strävar Womengineer efter att öka antalet kvinnliga och icke-binära sökande till ingenjörsutbildningar och därigenom öka mångfalden inom teknikbranschen på lång sikt. Genom deras event Introduce a Girl to Engineering day (IGE-day) möjliggör Womengineer för tonåringar att utforska sitt teknikintresse redan innan det är dags att söka sig till sin gymnasie- och universitetsutbildning.  
 
Det samarbete som nu har inletts mellan oss på CoGig och Womengineer innebär en gemensam insats för att täcka hela spektrumet av en persons resa från att välja en ingenjörsutbildning till att sedan arbeta som ingenjör. Genom detta hoppas vi kunna skapa en mer inkluderande och diversifierad ingenjörsbransch. 
 
OM WOMENGINEER OCH IGEDAY 
I Sverige finns idag omkring 300,000 tjejer och icke-binära mellan 13-19 år. Stiftelsen Womengineer drömmer om att varenda en av dem ska ha självförtroendet och kunskapen för att kunna välja sin egen framtid. Genom eventet Introduce a Girl to Engineering day (IGEday) möjliggör Womengineer så att tusentals av dessa tonåringar årligen får besöka teknikföretag och utforska sitt teknikintresse. Utöver IGEday skapas även inspirerande innehåll på Instagram, Tiktok och podcasten Womengineer Radio. Det slutgiltiga målet är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga därför att världen helt enkelt blir bättre om alla är med och formar den. 
 
bottom of page